Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-121607-1
22.09.2022
Kaevise tarbimise või võõrandamise loa esmataotlus T-K/1014845
Sissetulev
KOTKAS
22.09.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
22.09.2022
22.09.2027
AvTS § 35 lg 1 p 17