Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-122236-2
Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Richard Lõhkivi
Oknavet OÜ
28.11.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
28.11.2022
28.11.2097
AvTS § 35 lg 1 p 9,10,11; KeÜS § 40' lg 3