Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-122298-3
05.12.2022
Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1015924
Sissetulev
KOTKAS
05.12.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
05.12.2022
05.12.2027
AvTS § 35 lg 1 p 17