Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-121047-15
06.12.2022
Avalikustamise käigus antud arvamuse tagasiside ( (Liiva küla elanike avaldus)
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Helen Akenpärg
08.12.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
08.12.2022
08.12.2097
AvTS § 35 lg 1 p 12