Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-121047-19
19.12.2022
9-11/10839-3
Arvamuse andmiseks tähtaja pikendamine (DM-121047-8)
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Pärnu Linnavalitsus
Helen Akenpärg
19.12.2022
Avalik