Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-122236-6
Kiirgustegevusloa nr KTL-517573/22 andmine
Väljaminev
Korraldus
E-post
Richard Lõhkivi
Oknavet OÜ
29.12.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
29.12.2022
29.12.2097
AvTS § 35 lg 1 p 9,10,11; KeÜS § 40' lg 3