Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-122544-2
Maavara või maavarana arvele võtmata kivimi ja setendi võtmise taotluse menetlusse võtmine
Väljaminev
Väljaminev kiri
Tavapost, E-post, Eesti.ee-sse ADIT-ga saatmine
Keskkonnaamet
Carmen Tau
Saaremaa Vallavalitsus, Maa-amet, Riigimetsa Majandamise Keskus, ABRUKA VILLA OÜ
11.01.2023
Avalik