Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-125598-4
Kiirgustegevusloa taotlusest
Väljaminev
Väljaminev kiri
Richard Lõhkivi
Holdfast OÜ
22.09.2023
Asutusesiseseks kasutamiseks
22.09.2023
22.09.2098
AvTS § 35 lg 1 p 9,10,11; KeÜS § 40' lg 3