Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-125447-8
22.09.2023
1.1-1/77
Seisukoht keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu ning Ura oja veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu eelnõu k
Sissetulev
Dokument
E-postiga
MTÜ Meie Nursipalu
Anu Holvandus
25.09.2023
Avalik