Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-119681-11
25.09.2023
Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020560
Sissetulev
Taotlus
KOTKAS
MIKSKAAR AS
25.09.2023
Avalik
Taotlus T_KL-1020560.bdoc
Keskkonnakaitseloa taotlus T-KL_1012284-3.pdf
Lisa 1 - Mikskaar.kinnistusraamat.Raba_Jaani.25_03_2022.pdf
Lisa 2 - P21004_v04_Aimlametsa_turbatootmisala_Lisavee_juhtimine_Eksperthinnang_2022_01_04.asice
P21004_v04_Lisa-8_Pikassilla-kraavi-yleujutusala-plaan.pdf
P21004_v04_Aimlametsa_turbatootmisala_Lisavee-juhtimine_Eksperthinnang.pdf
P21004_v04_Lisa-1_Kavandatava-tegevuse-plaan.pdf
P21004_v04_Lisa-2_Hydroloogiline-arvutus.pdf
P21004_v04_Lisa-3_Vooluhulga-muutuse-analyys.pdf
P21004_v04_Lisa-4_joonis-U-4_v02_Luigekraavi_pikiprofiil.pdf
P21004_v04_Lisa-5_joonis-U-6_v02_Pikassilla_kraavi_pikiprofiil.pdf
P21004_v04_Lisa-6_Truubi-T-13_veg-maks-arv.pdf
P21004_v04_Lisa-7_Pikassilla-kraavi-hydraul-arv.pdf
Lisa 3 - teenus_2200016.bdoc
teenus-2200016.pdf
Lisa 4 - RMK_koosko_lastus.asice
kooskõlastus vee erikasutus mikskaar as_1796.pdf
Lisa 5 - Maeeraldise_plaan.pdf
Lisa 6 - Geoloogilised_labiloiked.pdf
Lisa 7 - Korrastatud_ala_plaan.pdf
Lisa 8 - Seletuskiri.pdf
Lisa 9 - piir_teenindusmaa.dgn
Lisa 10 - piir_maeeraldis.dgn
Lisa 11 - isojooned_lamam.dgn
Lisa 12 - isojooned_maapind.dgn
Lisa 13 - Taotlus__Raba_Jaani_turbatootmisala_.asice
Seletuskiri.pdf
Mäeeraldise plaan.pdf
Geoloogilised läbilõiked.pdf
Korrastatud ala plaan.pdf
Lisa 14 - P20018_v02_Aimlametsa_turbatootmisala_kaevandusprojekt_2022_02_14.asice
KP-29_Kraavide_tyypristl6iked.pdf
a_P20018_v02_Aimlametsa-turbatootmisala-kaevandusprojekt_seletuskiri-2022-02-14.pdf
cT1_geosynt-kulu.pdf
cT2_pinnase-kulu.pdf
cT3_truubid.pdf
cT4_veejuhtmete-kaevetoode-mahud.pdf
cT5_Koondmahud.pdf
KP-0-vaheleht-joonised.pdf
KP-1_Yldplaan.pdf
KP-2_Asendiplaan-1.pdf
KP-3_Asendiplaan-2.pdf
KP-4_Teenindusraja-TR-1-pikiprofiil-1.pdf
KP-5_Teenindusraja-TR-1-pikiprofiil-2.pdf
KP-6_Kogujakraavi-KK-1-pikiprofiil-1.pdf
KP-7_Kogujakraavi-KK-1-pikiprofiil-2.pdf
KP-8_Kogujakraavi-KK-2-pikiprofiil.pdf
KP-9_Kogujakraavi-KK-3-ja-KK-4-pikiprofiil.pdf
KP-10_Teenindusraja kraavi-TRK-1-ja-TRK-2-pikiprofiil.pdf
KP-11_Luigekraavi-pikiprofiil.pdf
KP-12_Pikassilla-kraavi-pikiprofiil.pdf
KP-13_Teenindusraja-tyypristl6ige-RL-1.pdf
KP-14_Teenindusraja-tyypristl6ige-RL-2.pdf
KP-15_Tagasipooramiskoha-TP-1-plaan.pdf
KP-16_Tagasipooramiskoha-TP-2-plaan.pdf
KP-17_Tagasipooramiskoha-TP-3-plaan.pdf
KP-18_Settebassein_SB-1.pdf
KP-19_Settebassein_SB-2.pdf
KP-20_Settebassein_SB-3.pdf
KP-21_Settebassein_SB-4.pdf
KP-22_Tulet6rjetiigi-TT-1-plaan.pdf
KP-23_Tulet6rjetiigi-TT-2-plaan.pdf
KP-24_Tagasipooramiskoha-TP-4-ja-tulet6rjetiigi-TT-3-plaan.pdf
KP-25_Tulet6rjetiikide-TT-1-kuni-TT-3-L6ige-A-A.pdf
KP-26_Tulet6rjetiikide-materjalide-loendid.pdf
KP-27_Masinate-pesemiseks-kasutatav-plats-P-2-L6ige-B-B.pdf
KP-28_Aunaalune_drenaaz.pdf