Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-125740-5
Suurekivi uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Keskkonnaamet
Merike Rosin
Riigimetsa Majandamise Keskus
25.09.2023
Avalik