Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-125641-5
Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus
Väljaminev
Väljaminev kiri
Richard Lõhkivi
Terviseamet
25.09.2023
Asutusesiseseks kasutamiseks
25.09.2023
25.09.2098
AvTS § 35 lg 1 p 9,10,11; KeÜS § 40' lg 3