Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-126965-5
28.02.2024
Tähtaja pikendamine
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Richard Lõhkivi
01.03.2024
Asutusesiseseks kasutamiseks
01.03.2024
01.03.2099
AvTS § 35 lg 1 p 9,10,11; KeÜS § 40' lg 3