Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-125960-1
28.09.2023
Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1020704
Sissetulev
KOTKAS
28.09.2023
Asutusesiseseks kasutamiseks
28.09.2023
28.09.2028
AvTS § 35 lg 1 p 17