Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-125170-7
28.09.2023
Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1020547
Sissetulev
Taotlus
KOTKAS
28.09.2023
Asutusesiseseks kasutamiseks
28.09.2023
28.09.2028
AvTS § 35 lg 1 p 17