Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-127522-2
01.03.2024
9-3/24/2765-2
Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1022955 Soonuka turbatootmisala
Sissetulev
Dokument
KOTKAS
Maarika Karimova
01.03.2024
Asutusesiseseks kasutamiseks
01.03.2024
28.02.2029
AvTS § 35 lg 1 p 8; LKS § 53 lg 1