Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-119662-3
Kurista II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post, AT-s avaldamine
Keskkonnaamet
Marju Kuldmaa
SANDPIT OÜ, Riigimetsa Majandamise Keskus, Põllumajandus- ja Toiduamet, Runners Forest OÜ, Baltwood AS, BTF2 Delta OÜ, Valve Lorvi, Kadri Mitt, SKP Invest OÜ
06.04.2022
Avalik