Fail ei ole avalik ning Teil puudub õigus selle vaatamiseks
Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-112835-7
02.06.2022
9-11/4076-1
Arvamus OÜ Nurme Teedeehitus poolt esitatud keskkonnaloa taotluse kohta
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Pärnu Linnavalitsus
Helen Akenpärg
09.06.2022
Avalik