Dokumendiga tutvumiseks palun esitage teabenõue aadressil: [email protected]
Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-118687-11
Markko-Rollin Põdra keskkonnaloa nr KL-515863 andmise otsuse eelnõu ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Christina Vohla
Markko-Rollin Põdra
22.06.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
01.04.2024
01.04.2099
AvTS § 35 lg 1 p 12