Dokumendiga tutvumiseks palun esitage teabenõue aadressil: [email protected]
Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-121517-3
Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Marko Petrov
Meelis Helbre
04.10.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
26.03.2024
26.03.2099
AvTS § 35 lg 1 p 12