Dokumendiga tutvumiseks palun esitage teabenõue aadressil: [email protected]
Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-121517-4
Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/517026 väljastamine
Väljaminev
Registreering
E-post
Karina Laasik
Meelis Helbre
09.11.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
26.03.2024
26.03.2099
AvTS § 35 lg 1 p 12