Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-128143-3
Kiirgustegevusloa nr KTL-520435/23 muutmine
Väljaminev
Korraldus
DHX-i saatmine
Richard Lõhkivi
Terviseamet
19.04.2024
Asutusesiseseks kasutamiseks
19.04.2024
19.04.2099
AvTS § 35 lg 1 p 9,10,11; KeÜS § 40' lg 3