Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-128785-2
Kiirgustegevusloas nr KTL-510223/20 ilmse ebatäpsuse parandamine
Väljaminev
Korraldus
E-post
Richard Lõhkivi
LTAR OÜ
17.06.2024
Asutusesiseseks kasutamiseks
17.06.2024
17.06.2099
AvTS § 35 lg 1 p 9,10,11; KeÜS § 40' lg 3