Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-128536-4
Kiirgustegevusloa nr KTL-520970/24 muutmine
Väljaminev
Korraldus
E-post
Jelena Šubina
Ida-Tallinna Keskhaigla AS
17.06.2024
Asutusesiseseks kasutamiseks
17.06.2024
17.06.2099
AvTS § 35 lg 1 p 9,10,11; KeÜS § 40' lg 3