Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-128650-3
Kiirgustegevusloa nr 17/056 muutmise taotluse menetlusse võtmine
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Richard Lõhkivi
Pirita Hambaravi OÜ
17.06.2024
Asutusesiseseks kasutamiseks
17.06.2024
17.06.2099
AvTS § 35 lg 1 p 9,10,11; KeÜS § 40' lg 3