Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-128594-5
Kiirgustegevusloa nr KTL-508245/20 muutmine
Väljaminev
Korraldus
E-post
Richard Lõhkivi
ODE AS
11.06.2024
Asutusesiseseks kasutamiseks
11.06.2024
11.06.2099
AvTS § 35 lg 1 p 9,10,11; KeÜS § 40' lg 3