Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-128792-2
Kiirgustegevusloa nr KTL-510290/20 kehtetuks tunnistamine
Väljaminev
Korraldus
E-post
Richard Lõhkivi
Piret Kask Hambaravi OÜ
17.06.2024
Asutusesiseseks kasutamiseks
17.06.2024
17.06.2099
AvTS § 35 lg 1 p 9,10,11; KeÜS § 40' lg 3