Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-128603-4
Kiirgustegevusloa nr KTL-521065/24 muutmise taotluse menetlusse võtmine
Väljaminev
Väljaminev kiri
DHX-i saatmine
Richard Lõhkivi
Viru Vangla
13.06.2024
Asutusesiseseks kasutamiseks
13.06.2024
13.06.2099
AvTS § 35 lg 1 p 9,10,11; KeÜS § 40' lg 3