Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-124976-29
12.06.2024
11-2/23-10253-024
Arvamuse andmine Leca Eesti Osaühingu keskkonnakompleksloa nr KKL/318414 muutmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Maret Põldmaa
13.06.2024
Asutusesiseseks kasutamiseks
13.06.2024
13.06.2029
AvTS § 35 lg 1 p 17