Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-128602-5
Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning haldusmenetluse tähtaja pikendamine (pinnaveehaarde pumpla)
Väljaminev
Väljaminev kiri
DHX-i saatmine
Keskkonnaamet
Christina Vohla
Pärnu Linnavalitsus
21.06.2024
Avalik
Failid