Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-126561-9
19.06.2024
Tarva V dolokivimaardla ümbruse pinna- ja põhjavee uuring
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Merike Rosin
21.06.2024
Asutusesiseseks kasutamiseks
21.06.2024
21.06.2099
AvTS § 35 lg 1 p 12