Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-128672-5
Riikidevahelise jäätmete läbiveo loa nr IT 005235 väljastamine
Väljaminev
Korraldus
Reet Siilaberg
21.06.2024
Asutusesiseseks kasutamiseks
21.06.2024
21.06.2029
AvTS § 35 lg 1 p 17