Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-115475-4
Piirinaabrite teavitamine keskkonnaloa esmataotluse menetlusse võtmisest
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Hans Henri Karu
Silvia Kond, Alli Saar, Andres Kalman, Aime Kalman, Elektrilevi OÜ, Kaupo Uukivi, Jouni Petri Järvinen, Mihkel Mosel, Garry Männiste
28.05.2021
Asutusesiseseks kasutamiseks
28.05.2021
28.05.2096
AvTS § 35 lg 1 p 12