Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-128026-3
18.04.2024
Vastuseks teie kirjale DM-128026-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluses puuduste kõrvaldamine
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Aire Soo
19.04.2024
Asutusesiseseks kasutamiseks
19.04.2024
19.04.2099
AvTS § 35 lg 1 p 12