Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba nr VSL/518355
Oma- ja kontrollseire aruanded
Liik Olek Esitamise aeg Esitamise tähtaeg Aruandlusperiood
MaaPS § 103 lg 1 kohaselt on kohustatud MaaPS § 101 lõikes 1 nimetatud loa alusel võetud maavara kohta esitama püsiasustusega väikesaare kohaliku omavalitsuse üksus kord aastas Keskkonnaametile teatise, milles kirjeldab eemaldatud maavara kogust ja kvaliteeti. Teatis tuleb esitada aruandeaastale järgneva kuu 25. kuupäevaks olenemata sellest, kas maavara on aruandeperioodil võetud või mitte. Kinnitatud 31.01.2024 25.01.2024 01.01.2023 - 31.12.2023 Vaata
1 lk 1/1-st. Kokku 1 kirjet