Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba nr L.KKL.IV-171224
Reovee omaseire
L.KKL.IV-171224

15.01.2023

01.01.2022 - 31.12.2022

01.01.2022 - 31.12.2022

01.01.2022 - 31.12.2022

Narva metalltoodete tehas

Vastavalt tabelis T3 toodud nõudele tuleb käitajal esitada andmed galvaanikatsehhi reovee Zn sisalduse kohta.

Märkus: Kuna galvaanika osakond on suletud, siis on hetkel seirekohustus märgitud mitteaktiivseks.

16.01.2023 08:32

Andmed loaga seatud kohustuse täitmiseks

Lisainfo
Galvaanika osakond suletud ja tootmistegevust ei toimu alates II kv 2020 aastast. Galvanikatsehhist reovesi puudub.