Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/517488
Ohtlike jäätmete õnnetusjuhtumikindlustuse esitamine
RE.JÄ/517488

28.02.2023

28.01.2023 - 28.02.2023

28.01.2023 - 28.02.2023

28.01.2023 - 28.02.2023

Jäätmete kogumine - Alatskivi jäätmejaam

Ettevõte peab enne õnnetusjuhtumikindlustuse kehtivusaja lõppemist esitama Keskkonnaametile uue kindlustuspoliisi või finantsgarantii, mis tagab ohtlike jäätmete käitlemisest tekkida võiva keskkonnasaastuse likvideerimise kulude katmise.

16.01.2023 11:04

Andmed loaga seatud kohustuse täitmiseks

Lisainfo
Kindlustuse periood on 01.01.2023-31.12.2023