Keskkonnakaitseluba nr L.ÕV/329302

Tagasi nimekirja
Püüdeseadme efektiivsuse kontroll
L.ÕV/329302

15.01.2023

01.01.2022 - 31.12.2022

01.01.2022 - 31.12.2022

01.01.2022 - 31.12.2022

Osaühing Shroma

Teostada õhupuhastussüsteemide modulaarse filtriga MDB efektiivsuse kontroll üks kord aastas mõõtmiste teel. Mõõtmiste protokollid esitada Keskkonnaametile.

22.01.2023 22:14

Andmed loaga seatud kohustuse täitmiseks

Lisainfo
Mõõtmiste tähtaja pikendamise taotlus.