Keskkonnakaitseluba nr L.ÕV/329302

Tagasi nimekirja
Püüdeseadme efektiivsuse kontroll
L.ÕV/329302

10.05.2023

12.01.2023 - 10.05.2023

12.01.2023 - 10.05.2023

12.01.2023 - 10.05.2023

Osaühing Shroma

Teostada värvimiskambrite nr 1 (003/1) ja nr 2 (003/2) filterkastide G4 ning söefiltrite töö efektiivsuse kontroll üks kord kahe aasta tagant mittemetaansete lenduvate orgaaniliste ühendite osas ja üks kord kolme aasta tagant tahkete osakeste osas mõõtmiste teel. Mõõtmiste protokollid edastada Keskkonnaametile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui üks kuu peale vastavate andmete saamist laborilt.

Age Kaljuorg (26.01.2023): Ettevõte taotles 12.01.2023 mõõtmiste teostamise ja esitamise tähtaja pikendamist kuni 10.05.2023. Lisatud tähtaja erand. Ühekordne mõõtmine teostada pärast püüdeseadet.

06.07.2023 14:21

Andmed loaga seatud kohustuse täitmiseks

Lisainfo
Shroma OÜ tellimusel teostati 27.06.2023 saasteainete mõõtmised Kiviõli tehases, aadressil Vabaduse pst. 18, Lüganuse vald, 43125. Mõõdetud heiteallikate nimed:
1. Värvimiskamber nr 1 (allikas nr. 003/1)
2. Värvimiskamber nr 2 (allikas nr. 003/2)
Mõõtmised teostati värvimistööde ajal.