Keskkonnakaitseluba nr L.ÕV/329302

Tagasi nimekirja
Püüdeseadme efektiivsuse kontroll
L.ÕV/329302

10.05.2023

12.01.2023 - 10.05.2023

12.01.2023 - 10.05.2023

12.01.2023 - 10.05.2023

Osaühing Shroma

Teostada õhupuhastussüsteemide modulaarse filtriga MDB efektiivsuse kontroll üks kord kolme aasta tagant tahkete osakeste osas mõõtmiste teel. Mõõtmiste protokollid edastada Keskkonnaametile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui üks kuu peale vastavate andmete saamist laborilt.

Age Kaljuorg (06.02.2024): Ettevõte teavitas, et teostavad kordusmõõtmised pärast filtrite väljavahetamist ja ventilatsiooni puhastust hiljemalt 31.05.2024 Lisatud tähtaja erand kordus mõõtmistulemuste esitamiseks.

28.11.2023 17:49

Andmed loaga seatud kohustuse täitmiseks

Lisainfo
Shroma OÜ tellimusel teostati 27.06.2023 saasteainete mõõtmised Kiviõli tehases, aadressil Vabaduse pst. 18, Lüganuse vald, 43125. Mõõdetud heiteallikate nimed:
1. Värvimisikamber nr 1 (allikas nr. 003/1)
2. Värvimisikamber nr 2 (allikas nr. 003/2)
Mõõtmised teostati värvimistööde ajal.

Shroma OÜ tellimusel teostati 24.11.2023 saasteainete mõõtmised Kiviõli tehases, aadressil Vabaduse pst. 18, Lüganuse vald, 43125. Mõõdetud heiteallikate nimed:
1. Plasmalõikus – nr. 002 (enne ja pärast filtrit)
Mõõtmised teostati plasmalõikuse masina töötamise ajal.