Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba nr L.KKL.IV-171224
Reovee omaseire
L.KKL.IV-171224

15.01.2021

01.01.2020 - 31.12.2020

01.01.2020 - 31.12.2020

01.01.2020 - 31.12.2020

Narva metalltoodete tehas

Vastavalt tabelis T3 toodud nõudele tuleb käitajal esitada andmed galvaanikatsehhi reovee Zn sisalduse kohta.

Märkus: Kuna galvaanika osakond on suletud, siis on hetkel seirekohustus märgitud mitteaktiivseks.

27.05.2020 08:42

Andmed loaga seatud kohustuse täitmiseks

Lisainfo
Analüüsiakt HANZA Mechanics Narva AS galvaanikatsehhist reovee kohta.
Failid