Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba nr JPKL-518948
JPKL-518948
Jahipiirkonna kasutusõiguse luba
Kehtiv
Mihkel Pastik
31.03.2023
01.04.2023 - 31.03.2033
01.04.2023 - 31.03.2033
Loa omanikud
Registrikood Nimi
80567152 Kolga-Jaani Jahiselts MTÜ
Jahipiirkond
Kolga-Jaani (JAH1000129)
14680 ha
Viljandi maakond
X: 6490569, Y: 609344
Seadusest või kaitstava loodusobjekti kaitse-eeskirjast tulenevad piirangud või tingimused
Alam-Pedja LKA, Emajõe-Pedja-Põltsamaa pv. (KLO1101387). Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 153 Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eeskiri. Jahipidamine on piiratud 01.01 - 31.12. Jahipidamine lubatud kaitseala valitsejaga sõlmitud kirjaliku lepingu alusel jahiulukite tekitatud kahjustuste ilmnemisel, teadustöö eesmärgil või jahiulukiliigi arvukuse reguleerimise eesmärgil.

Alam-Pedja LKA, Põltsamaa raba skv. (KLO1101359). Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 153 Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eeskiri. Liikumine on keelatud 01.02 - 30.06. V.a Laeva metskonna kvartalites QR326 ja QR336. Jahipidamine on piiratud 01.02 - 30.06. Jahipidamine keelatud, v.a Laeva metskonna kvartalites QR326 ja QR336, kus jaht lubatud kaitseala valitsejaga sõlmitud kirjaliku lepingu alusel jahiulukite tekitatud kahjustuste ilmnemisel, teadustöö eesmärgil või jahiulukiliigi arvukuse reguleerimise ees. Jahipidamine on piiratud 01.07 - 31.01. Jahipidamine lubatud kaitseala valitsejaga sõlmitud kirjaliku lepingu alusel jahiulukite tekitatud kahjustuste ilmnemisel, teadustöö eesmärgil või jahiulukiliigi arvukuse reguleerimise eesmärgil.

Alam-Pedja LKA, Päovere skv. (KLO1101360). Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 153 Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eeskiri. Jahipidamine on piiratud 01.01 - 31.12. Jahipidamine lubatud kaitseala valitsejaga sõlmitud kirjaliku lepingu alusel jahiulukite tekitatud kahjustuste ilmnemisel, teadustöö eesmärgil või jahiulukiliigi arvukuse reguleerimise eesmärgil.

Alam-Pedja LKA, Soosaare skv. (KLO1101363). Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 153 Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eeskiri. Jahipidamine on piiratud 15.09 - 31.01. Keelatud linnujaht. Jahipidamine on keelatud 01.02 - 14.09.

Järtsaare väike-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3100346). Looduskaitseseadus. Jahipidamine on piiratud 15.03 - 31.08. Liikumine on keelatud 15.03 - 31.08. Liikumispiirang ei kehti kinnisasja haritaval maal, olemasoleva elamu õuemaal ja avalikus kasutuses oleval teel, samuti loodusliku rohumaa hooldamisel.

Odiste väike-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3101262). Looduskaitseseadus. Jahipidamine on piiratud 15.03 - 31.08. Liikumine on keelatud 15.03 - 31.08. Liikumispiirang ei kehti kinnisasja haritaval maal, olemasoleva elamu õuemaal ja avalikus kasutuses oleval teel, samuti loodusliku rohumaa hooldamisel.

Oorgu väike-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3101627). Looduskaitseseadus. Liikumine on keelatud 15.03 - 31.08. Liikumispiirang ei kehti kinnisasja haritaval maal, olemasoleva elamu õuemaal ja avalikus kasutuses oleval teel, samuti loodusliku rohumaa hooldamisel. Jahipidamine on piiratud 15.03 - 31.08.

Parika LKA, Nõuassaare skv. (KLO1100302). Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2005. a määrus nr 253 Parika looduskaitseala kaitse-eeskiri. Liikumine on keelatud 01.03 - 01.08. Jahipidamine on keelatud 01.03 - 31.08.

Parika LKA, Särgla skv. (KLO1100304). Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2005. a määrus nr 253 Parika looduskaitseala kaitse-eeskiri. Liikumine on keelatud 01.02 - 30.06. Jahipidamine on keelatud 01.02 - 31.08.

Loaga seotud menetlused
Number Liik Nimetus Staatus Menetleja
M-123712 Jahipiirkonna kasutusõiguse loa esmataotlus Kolga-Jaani Jahiselts MTÜ Lõpetatud Mihkel Pastik