Keskkonnakaitseluba nr L.KKL.HA-18510

Tagasi nimekirja
L.KKL.HA-18510
Keskkonnakompleksluba
Kehtiv
Ave Jalakas
28.06.2022
29.08.2003 - ...
28.06.2022 - ...
Loa omanikud
Registrikood Nimi
10450572 Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS
Loaga seotud menetlused
Number Liik Nimetus Staatus Menetleja
M-129050 Kirjavahetus Lõhnaaine esinemise vähendamise kavast Menetlemisel Ave Jalakas
M-125524 Kirjavahetus Vanandatud koldetuhaga pilootkatsetamisest Lõpetatud Ave Jalakas
M-123890 Kirjavahetus Korraline kontroll 2023 Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS Tallinna prügila Lõpetatud Ave Jalakas
M-123189 Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS - Tallinna Prügila Menetlemisel Ave Jalakas
M-121277 Kirjavahetus NORM-jäätmete probleem Kambrium-Vendi põhjavee töötlemisel Lõpetatud Ave Jalakas
M-121025 Kirjavahetus Peenfraktsioonile täiendava vahelao taotlemine Lõpetatud Ave Jalakas
M-120534 Kirjavahetus 09.05.2022 kohtumise kokkuvõte Lõpetatud Ave Jalakas
M-120486 Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel Kompleksloa nr L.KKL.HA-18510 ümber viimine uuele vormile Lõpetatud Jaanika Mölder
M-119999 Kirjavahetus Põleng Lõpetatud Ave Jalakas
M-118820 Kirjavahetus TJT 2021 tegevusaruanne Lõpetatud Ave Jalakas
M-118771 Kompleksloa muutmine loa andja algatusel Muutmise menetluse algatamine ning otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Lõpetatud Ave Jalakas
M-117973 Kirjavahetus Korrapärase keskkonnaalase kontrolli tulemuste edastamine Lõpetatud Diana Elisa Tammiste
M-117406 Kirjavahetus Saastetasumäära korrigeerimine Lõpetatud Marika Martin
M-117323 Kirjavahetus Kirjavahetus AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus Lõpetatud Olavi Kärner
M-115642 Kirjavahetus Kirjavahetus Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS - Põlengust teavitamine Lõpetatud Olavi Kärner
M-114282 Kompleksloa muutmine TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS AS - Tallinna Prügila Katkestatud Ave Jalakas
M-112847 Kirjavahetus Finantstagatis Lõpetatud Olavi Kärner
M-111156 Kompleksloa muutmine loa andja algatusel TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS AS - Ilmse ebatäpsuse parandamine Lõpetatud Riina Vaht
M-110375 Kirjavahetus Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS - Arvamuse küsimine ladestusala laiendamisele ja komposteerimisväljaku rajamisele Lõpetatud Riina Vaht
M-108865 Kirjavahetus TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS AS - Lõhnaaine esinemise vähendamise kava Lõpetatud Helen Opp
M-107270 Kirjavahetus TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS AS - seisukoht kirjale Lõpetatud Riina Vaht
M-107009 Kirjavahetus TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS AS - Keskkonnameetme täitmisest Lõpetatud Riina Vaht
M-106919 Kirjavahetus Keskkonnamõju hindamisega seotud dokumendid Lõpetatud Riina Vaht
M-106800 Kirjavahetus TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS AS - Keskkonnainspektsiooni päring Lõpetatud Riina Vaht
M-106552 Kirjavahetus AS TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS - Lõhnaaine mõõtmiskava kooskõlastamine Lõpetatud Riina Vaht
M-106534 Kompleksloa muutmine AS TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS - Tegevuskava (põlevmaterjali ladustamisplaan) täitmine Lõpetatud Riina Vaht
M-106475 Kirjavahetus TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS AS - Seoses teostatud mõõtmistuelmuste kehtetuks tunnistamisega Lõpetatud Riina Vaht
M-106463 Kirjavahetus Kaebuse esitamine Lõpetatud Riina Vaht
M-106441 Kirjavahetus AS TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS - Avaliku pöördumine seose lõhnakaebustega Lõpetatud Riina Vaht
M-106430 Kompleksloa muutmine loa andja algatusel TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS AS - Ilmse ebatäpsuse parandamine Lõpetatud Riina Vaht
M-106134 Kirjavahetus TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS AS - sulgemiskava läbi vaatamine Lõpetatud Ave Jalakas
M-100544 Kirjavahetus TJT 2017. a tegevusaruanne Lõpetatud Ingrid Vinn
M-100521 Kompleksloa muutmine TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS AS Lõpetatud Riina Vaht
M-100477 Kirjavahetus Andmete esitamise tähtaja pikendamine Lõpetatud Ingrid Vinn
M-100391 Kompleksloa muutmine TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS AS Lõpetatud Triin Tallinn
M-100148 Kompleksloa import KLIS-ist KLIS luba nr L.KKL.HA-18510, AS TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS - Tallinna Prügila Lõpetatud Triin Tallinn
Loa versioonid
ID Olek Välja antud Kehtib alates Kehtib kuni Lisainfo
132159 Kehtiv 28.06.2022 28.06.2022
130632 Arhiveeritud 12.04.2022 12.04.2022 27.06.2022
114240 Arhiveeritud 17.08.2020 24.09.2019 11.04.2022
104520 Arhiveeritud 23.09.2019 23.09.2019 23.09.2019
104336 Arhiveeritud 10.07.2019 10.07.2019 22.09.2019
104312 Arhiveeritud 03.07.2019 05.07.2019 09.07.2019
100143 Arhiveeritud 28.03.2017 29.08.2003 04.07.2019