Keskkonnakaitseluba nr 1

Tagasi nimekirja
1
Keskkonnakompleksluba
Arhiveeritud
Julia Dubova
05.12.2022
03.01.2003 - ...
06.12.2022 - 14.07.2024
Loa omanikud
Registrikood Nimi
10679323 Estonian Cell AS
Loaga seotud menetlused
Number Liik Nimetus Staatus Menetleja
M-127398 Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel Estonian Cell AS - Kunda haavapuitmassi tehas Lõpetatud Julia Dubova
M-126254 Kirjavahetus Raport tuukriülevaatuse kohta Lõpetatud Julia Dubova
M-126209 Kirjavahetus Kooskõlastuse andmine Estonian Cell AS keskkonnamõju hindamise aruandele Lõpetatud Julia Dubova
M-123884 Kirjavahetus Kunda haavapuitmassi tehase korraline kontroll 2023 Lõpetatud Julia Dubova
M-123332 Kirjavahetus EMÜ aruanne Lõpetatud Merje Roasto
M-123331 Kirjavahetus 2022 a. merekeskkonna aruande heitvee süvalasu piirkonnas Lõpetatud Julia Dubova
M-122094 Kirjavahetus Küsimus finantsgarantii kohta Lõpetatud Julia Dubova
M-121520 Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel Estonian Cell AS - Kunda haavapuitmassi tehas Lõpetatud Julia Dubova
M-121195 Kirjavahetus Raport tuukriülevaatuse kohta Lõpetatud Julia Dubova
M-120656 Kirjavahetus AS Estonian Cell EMAS registreering Lõpetatud Julia Dubova
M-120655 Kirjavahetus Võimalik muudatus käitise tegevuses Lõpetatud Julia Dubova
M-120555 Kirjavahetus Aastaaruanne - õhk, Aktsiaselts Estonian Cell, luba nr 1 Lõpetatud Julia Dubova
M-119874 Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel Kompleksloa nr 1 ümber viimine uuele vormile Lõpetatud Karine Vest
M-117878 Kirjavahetus Korrapärase keskkonnaalase kontrolli tulemuste edastamine Lõpetatud Lea Aren
M-117758 Kirjavahetus Finantstagatis Lõpetatud Julia Dubova
M-117649 Kirjavahetus Komposti ladustamisest Lõpetatud Julia Dubova
M-117309 Kompleksloa muutmine Estonian Cell AS - Haavapuitmassi tehas Lõpetatud Julia Dubova
M-116939 Kompleksloa muutmine Estonian Cell AS - Kunda haavapuitmassi tehas Katkestatud Julia Dubova
M-115609 Kirjavahetus Märgukiri Aktsiaselts Estonian Cell reoveesette käitlemise nõuetele mittevastavuse kohta Katkestatud Lea Aren
M-112255 Kompleksloa muutmine Estonian Cell AS loa muutmine (jäätmete ladustamine) Lõpetatud Inna Mihhailova
M-111902 Kompleksloa muutmine loa andja algatusel Lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi heitkoguse loa andmete lisamine (Aktsiaselts Estonian Cell) Lõpetatud Inna Mihhailova
M-110537 Kompleksloa muutmine Estonian Cell AS - Haavapuitmassi tehas Lõpetatud Julia Dubova
M-109446 Kirjavahetus Estonian Cell kirjavahetus ja andmete esitamine Lõpetatud Inna Mihhailova
M-106751 Kompleksloa muutmine loa andja algatusel Estonian Cell AS kompleksloa muutmise menetluse algatamine Lõpetatud Inna Mihhailova
M-101579 Kompleksloa muutmine Estonian Cell AS - Haavapuitmassi tehas Lõpetatud Inna Mihhailova
M-101360 Kompleksloa muutmine Estonian Cell AS - Haavapuitmassi tehas Lõpetatud Inna Mihhailova
M-100534 Kompleksloa muutmine Estonian Cell AS - Haavapuitmassi tehas Lõpetatud Inna Mihhailova
M-100393 Kompleksloa muutmine loa andja algatusel Aktsiaseltsi Estonian Cell keskkonnakompleksloa muutmise menetluse algatamine Lõpetatud Inna Mihhailova
M-100026 Kompleksloa import KLIS-ist KLIS luba nr 1, Aktsiaselts Estonian Cell - Haavapuitmassi tehas Lõpetatud Triin Tallinn
Loa versioonid
ID Olek Välja antud Kehtib alates Kehtib kuni Lisainfo
147914 Kehtiv 15.07.2024 15.07.2024
135557 Arhiveeritud 05.12.2022 06.12.2022 14.07.2024
130748 Arhiveeritud 19.04.2022 18.04.2022 05.12.2022
129104 Arhiveeritud 10.02.2022 10.02.2022 17.04.2022
117301 Arhiveeritud 11.12.2020 11.12.2020 09.02.2022
115709 Arhiveeritud 13.10.2020 13.10.2020 10.12.2020
104574 Arhiveeritud 30.09.2019 30.09.2019 12.10.2020
100010 Arhiveeritud 10.03.2017 03.01.2003 29.09.2019