Keskkonnakaitseluba nr JPKL-519244

Tagasi nimekirja
JPKL-519244
Jahipiirkonna kasutusõiguse luba
Kehtiv
Mihkel Pastik
12.05.2023
01.06.2023 - 31.05.2033
01.06.2023 - 31.05.2033
Loa omanikud
Registrikood Nimi
80593534 Vana-Otepää Jahindus- ja Loodusõpe MTÜ
Jahipiirkond
Vana-Otepää (JAH1000202)
7280 ha
Valga maakond
X: 6436142, Y: 649849
Seadusest või kaitstava loodusobjekti kaitse-eeskirjast tulenevad piirangud või tingimused
Hauka väike-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102848). Looduskaitseseadus. Liikumine on keelatud 15.03 - 31.08. Jahipidamine on piiratud 15.03 - 31.08.

Pilkuse väike-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3101987). Looduskaitseseadus. Liikumine on keelatud 15.03 - 31.08. Liikumispiirang ei kehti kinnisasja haritaval maal, olemasoleva elamu õuemaal ja avalikus kasutuses oleval teel, samuti loodusliku rohumaa hooldamisel. Jahipidamine on piiratud 15.03 - 31.08.

Pilkuse väike-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102849). Looduskaitseseadus. Jahipidamine on piiratud 15.03 - 31.08. Liikumine on keelatud 15.03 - 31.08.

Pilkuse väike-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102592). Looduskaitseseadus. Jahipidamine on piiratud 15.03 - 31.08. Liikumine on keelatud 15.03 - 31.08. Liikumispiirang ei kehti kinnisasja haritaval maal, olemasoleva elamu õuemaal ja avalikus kasutuses oleval teel, samuti loodusliku rohumaa hooldamisel.

Loaga seotud menetlused
Number Liik Nimetus Staatus Menetleja
M-124345 Jahipiirkonna kasutusõiguse loa esmataotlus Vana-Otepää Jahindus- ja Loodusõpe MTÜ Lõpetatud Mihkel Pastik