Keskkonnakaitseluba nr JPKL-519367

Tagasi nimekirja
JPKL-519367
Jahipiirkonna kasutusõiguse luba
Kehtiv
Nete Kukk
22.06.2023
26.06.2023 - 26.06.2033
26.06.2023 - 26.06.2033
Loa omanikud
Registrikood Nimi
80096344 Vormsi Jahiselts
Jahipiirkond
Vormsi (JAH1000100)
9170 ha
Lääne maakond
X: 6540817, Y: 456517
Seadusest või kaitstava loodusobjekti kaitse-eeskirjast tulenevad piirangud või tingimused
Borrby merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103203). Looduskaitseseadus. Jahipidamine on piiratud 15.02 - 31.07. Liikumine on keelatud 15.02 - 31.07.

Norrby kassikaku püsielupaiga piiranguvöönd (KLO3102093). Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määrus nr 87 "Kassikaku püsielupaikade kaitse alla võtmine". Jahipidamine on keelatud 01.02 - 31.08.

Norrby kassikaku püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102092). Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määrus nr 87 "Kassikaku püsielupaikade kaitse alla võtmine". Liikumine on keelatud 01.02 - 31.07. Lubatud järelevalve- ja päästetöödel, loodusobjekti valitsemisega seotud tegevuse korral ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustööl. Jahipidamine on keelatud 01.02 - 31.08.

Norrby merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102958). Looduskaitseseadus. Liikumine on keelatud 15.02 - 31.07. Jahipidamine on piiratud 15.02 - 31.07.

Norrby merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102957). Looduskaitseseadus. Jahipidamine on piiratud 15.02 - 31.07. Liikumine on keelatud 15.02 - 31.07.

Näsi merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3100395). Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määrus nr 33 "Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1". Liikumine on keelatud 15.02 - 31.07. Jahipidamine on keelatud 15.02 - 31.07.

Rälby merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102791). Looduskaitseseadus. Jahipidamine on piiratud 15.02 - 31.07. Liikumine on keelatud 15.02 - 31.07. Liikumispiirang ei kehti kinnisasja haritaval maal, olemasoleva elamu õuemaal ja avalikus kasutuses oleval teel, samuti loodusliku rohumaa hooldamisel.

Saxby merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3101067). Looduskaitseseadus. Jahipidamine on piiratud 15.02 - 31.07. Liikumine on keelatud 15.02 - 31.07. Liikumispiirang ei kehti kinnisasja haritaval maal, olemasoleva elamu õuemaal ja avalikus kasutuses oleval teel, samuti loodusliku rohumaa hooldamisel.

Saxby merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102352). Looduskaitseseadus. Liikumine on keelatud 15.02 - 31.07. Liikumispiirang ei kehti kinnisasja haritaval maal, olemasoleva elamu õuemaal ja avalikus kasutuses oleval teel, samuti loodusliku rohumaa hooldamisel. Jahipidamine on piiratud 15.02 - 31.07.

Sviby kassikaku püsielupaiga piiranguvöönd (KLO3102091). Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määrus nr 87 "Kassikaku püsielupaikade kaitse alla võtmine". Jahipidamine on keelatud 01.02 - 31.08.

Sviby kassikaku püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102090). Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määrus nr 87 "Kassikaku püsielupaikade kaitse alla võtmine". Jahipidamine on keelatud 01.02 - 31.08. Liikumine on keelatud 01.02 - 31.07. Lubatud järelevalve- ja päästetöödel, loodusobjekti valitsemisega seotud tegevuse korral ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustööl.

Vormsi MKA, Hosby skv. (KLO1100434). Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 149 Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri. Jahipidamine on piiratud 01.08 - 14.02. Keelatud linnujaht. Jahipidamine on keelatud 15.02 - 31.07. Liikumine on keelatud 15.02 - 31.07. Väljaspool sihte ja teid, v.a. kinnisasja omanikul oma kinnisasja piires ja poollooduslike koosluste hooldamisel.

Vormsi MKA, Rumpo skv. (KLO1100746). Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 149 Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri. Jahipidamine on piiratud 01.08 - 31.10. Keelatud linnujaht ning muu jaht laidudel kaitseala valitseja nõusolekuta. Jahipidamine on keelatud 16.02 - 31.07. Jahipidamine on piiratud 01.11 - 15.02. Keelatud linnujaht. Liikumine on keelatud 16.07 - 31.10. Laidudel kaitseala valitseja nõusolekuta, v.a poollooduslike kooslustega seotud tegevused Tälmeni laiul ja Pasilaiul. Liikumine on keelatud 15.03 - 15.07. Laidudel ning laidude rannajoonest 50 meetri piiresse jääval merealal.

Vormsi MKA, Rälby skv. (KLO1100431). Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 149 Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri. Liikumine on keelatud 15.02 - 31.07. Väljaspool sihte ja teid, v.a kinnisasja omanikul oma kinnisasja piires ja poollooduslike koosluste hooldamisel. Jahipidamine on piiratud 01.08 - 14.02. Keelatud linnujaht. Jahipidamine on keelatud 15.02 - 31.07.

Loaga seotud menetlused
Number Liik Nimetus Staatus Menetleja
M-124437 Jahipiirkonna kasutusõiguse loa esmataotlus Vormsi Jahiselts Lõpetatud Ivar Marlen