Keskkonnakaitseluba nr L.KKL.HA-162843

Tagasi nimekirja
L.KKL.HA-162843
Keskkonnakompleksluba
Kehtiv
Evely Mälton
16.01.2024
27.09.2007 - ...
16.01.2024 - ...
Loa omanikud
Registrikood Nimi
10938397 Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ
Loaga seotud menetlused
Number Liik Nimetus Staatus Menetleja
M-127971 Kirjavahetus Kirjavahetus Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ Lõpetatud Evely Mälton
M-127019 Kirjavahetus Teavitus, sademevee juhtimine suublasse Lõpetatud Evely Mälton
M-127007 Kirjavahetus Kirjavahetus Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ, pistelise heiteseire kohustuse aruanne Lõpetatud Evely Mälton
M-126271 Kirjavahetus Korrapärane kontroll 2023, Tallinna Elektrijaam Lõpetatud Evely Mälton
M-125304 Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ - Tallinna Elektrijaam Lõpetatud Evely Mälton
M-121844 Kirjavahetus Püüdeseamde efektiivsuse kontroll Lõpetatud Liia Krumm
M-120934 Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ - Tallinna Elektrijaam Katkestatud Jelizaveta Morozova
M-119691 Kirjavahetus Katsetegevus käitises Tallinna Elektrijaam Lõpetatud Kristiina Tiits
M-119283 Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel Kompleksloa nr L.KKL.HA-162843 ümber viimine uuele vormile Lõpetatud Jaanika Mölder
M-119015 Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ - Tallinna Elektrijaam Katkestatud Kristiina Tiits
M-118798 Kirjavahetus Pidevseire IV kv 2021 Lõpetatud Kristiina Tiits
M-117925 Kirjavahetus OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam käitise Väo Reservkatlamaja CHP õhuheitmete pidevseire 2021 a III kv. Lõpetatud Kristiina Tiits
M-117821 Kirjavahetus Korrapärase keskkonnaalase kontrolli tulemuste edastamine Lõpetatud Ave Kaskla
M-117763 Kirjavahetus Avarii likvideerimise kava Lõpetatud Kristiina Tiits
M-115720 Kirjavahetus Käitiste pidevseire andmekäitlus Lõpetatud Kristiina Tiits
M-105995 Kompleksloa muutmine Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ - Tallinna Elektrijaam Lõpetatud Diana Enkeli
M-101684 Kompleksloa muutmine loa andja algatusel Taotluse esitamise tähtaja pikendamine (Tallinna Elektrijaam) Lõpetatud Diana Enkeli
M-101497 Kirjavahetus 2017.a korrapärase kontrolli tulemused (Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ) Lõpetatud Diana Enkeli
M-100063 Kompleksloa import KLIS-ist KLIS luba nr L.KKL.HA-162843, Osaühing Tallinna Elektrijaam - Tallinna Elektrijaam Lõpetatud Arlene Reimus
Loa versioonid
ID Olek Välja antud Kehtib alates Kehtib kuni Lisainfo
144008 Kehtiv 16.01.2024 16.01.2024
129441 Arhiveeritud 28.02.2022 01.03.2022 15.01.2024
112094 Arhiveeritud 01.06.2020 01.06.2020 28.02.2022
100053 Arhiveeritud 27.03.2017 27.09.2007 31.05.2020