Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba nr L.KKL.IV-42409
L.KKL.IV-42409
Keskkonnakompleksluba
Arhiveeritud
Maigi Päären
27.03.2017
19.09.2005 - ...
19.09.2005 - 19.09.2005
Loa omanikud
Registrikood Nimi
10186193 REPO VABRIKUD AS
Loaga seotud menetlused
Number Liik Nimetus Staatus Menetleja
M-123852 Loa peatamine REPO VABRIKUD loa peatmine Katkestatud Evely Mälton
M-123574 Kirjavahetus Aktsiaselts REPO VABRIKUD teavitus keskkonnakaitseloa muutmise vajaduse kohta ja lisateabe küsimine Menetlemisel Evely Mälton
M-123500 Kirjavahetus Kirjavahetus REPO VABRIKUD AS Lõpetatud Evely Mälton
M-119095 Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel Kompleksloa nr L.KKL.IV-42409 ümber viimine uuele vormile Lõpetatud Karine Vest
M-118153 Kompleksloa muutmine loa andja algatusel Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-42409 nõuete läbivaatamine ja käitise veekasutust ja veeheidet käsitlevad andmete muutmine Lõpetatud Evely Mälton
M-118136 Kirjavahetus Korrapärase keskkonnaalase kontrolli tulemuste edastamine Lõpetatud Evely Mälton
M-116435 Kirjavahetus Välisõhu seire kohustusest Lõpetatud Evely Mälton
M-111231 Kirjavahetus REPO VABRIKUD AS seirearuanded ja äkkheited Lõpetatud Diana Enkeli
M-110011 Kompleksloa muutmine REPO VABRIKUD AS - Aktsiaselts REPO VABRIKUD Lõpetatud Diana Enkeli
M-108670 Kirjavahetus Kirjavahetus müra vähendamise tegevuskava osas Lõpetatud Diana Enkeli
M-107742 Kirjavahetus Müra vähendamise kava Lõpetatud Tatjana Filipjeva
M-107734 Kirjavahetus Kontrolli aruande põhjal loa muutmise vajalikkuse üle otsustamine Lõpetatud Tatjana Filipjeva
M-101606 Kirjavahetus Kompleksloa nõuete läbivaatamine Lõpetatud Tatjana Filipjeva
M-100480 Kirjavahetus Kontrolli aruande põhjal loa muutmise vajalikkuse üle otsustamine (Repo) Lõpetatud Maigi Päären
M-100437 Kompleksloa muutmine REPO VABRIKUD AS - Aktsiaselts REPO VABRIKUD Lõpetatud Tatjana Filipjeva
M-100270 Kompleksloa muutmine Kompleksloa nr L.KKL.IV-42409 muutmine Lõpetatud Maigi Päären
M-100166 Kompleksloa import KLIS-ist KLIS luba nr L.KKL.IV-42409, Aktsiaselts REPO VABRIKUD - AS Repo Vabrikud Lõpetatud Maigi Päären
Loa versioonid
ID Olek Välja antud Kehtib alates Kehtib kuni Lisainfo
129966 Kehtiv 15.03.2022 01.03.2022
127696 Arhiveeritud 31.12.2021 31.12.2021 28.02.2022
107310 Arhiveeritud 08.01.2020 14.12.2019 30.12.2021
100240 Arhiveeritud 30.03.2017 20.09.2005 13.12.2019
100025 Arhiveeritud 27.03.2017 19.09.2005 19.09.2005