Riikidevahelise jäätmeveo info

Allpool sisestatud andmete põhjal otsutab süsteem kas tuleb taotleda luba (Lisa IA) või täita mittekontrollitavate jäätmeliikide saatedokument (Lisa VII).


Ei ole valitud piisavalt kriteeriume.