Tagasi nimekirja Teenuse info
Kompleksloa andmine ja haldamine
Kompleksluba
Jah

Kompleksloa omamise kohustus on järgmistes tegevusvaldkondades:

 1. energeetikatööstus
 2. metallide tootmine ja töötlemine
 3. mineraalsete materjalide töötlemine
 4. keemiatööstus
 5. jäätmekäitlus
 6. tselluloosi-, paberi- ja tekstiilitööstus ning nahaparkimine
 7. toiduainetööstus, sealhulgas sööda tootmine
 8. sea-, veise- ja linnukasvatus
 9. pinnatöötlus või -viimistlus orgaaniliste lahustite abil
 10. vineeri ja puitkiudplaatide tootmine
 11. punktides 1–13 nimetatud tegevusvaldkondades tegutsevatest käitistest lähtuva maapõues säilitatava süsinikdioksiidi kogumine
 12. punktides 1–14 nimetatud tegevusvaldkondades tegutsevatest käitistest pärineva heitvee iseseisvalt käitatav puhastamine, välja arvatud heitvee puhastamine ühiskanalisatsiooni reoveepuhastites
 13. grafiidi ja elektrografiidi tootmine põletamise või grafiidistamise teel
 14. loomakorjuste ja loomsete jäätmete kõrvaldamine või ringlussevõtt
 15. puidu ja puidutoodete keemiline töötlemine

KOTKAS-e kasutusjuhend on allalaetav SIIT
Kompleksloa ja taotluse uut vormi tutvustava infotunni materjalid:
Keskkonnakompleksloa infopäeva salvestus
Infotunni lahtiseks jäänud küsimused  (uuendatud 03.02.2023)
Infotunni ettekanne
Loa vormide vastavustabel
Taotluse vormide vastavustabel

Juhime tähelepanu, et taotlusel on võimalik määrata tabeleid ärisaladust sisaldavaks infoks.  See on indikatsiooniks menetlejale, et taotlus ei pruugi olla avalik info võrdväärselt muu keskkonnaalase infoga. Kui taotluse vormil on toodud info ärisaladuse kohta, siis vormidele üles laetud failidele piirang ei laiene. Soovitame mitte avaliku info esitada haldurile eraldi kirjavahetusega.

Info Keskkonnaameti teenuste riigilõivude kohta!

01.01.2017
Luba
Keskkonnaamet
Keskkonnatasu deklareermise kohustus.
Jäätmete aruandluse esitamise kohustus.
Vee aastaaruandluse esitamise kohustus vastavalt tegevusvaldkonnale.
Õhusaaste aastaaruandluse esitamise kohustus vastavalt tegevusvaldkonnale.